Poniżej prezentujemy projekty zrealizowane od początku trwania programu Działaj Lokalnie we współpracy z naszym Ośrodkiem Działaj Lokalnie. Zachęcamy do zapoznania się i czerpania weny i werwy do pracy.


2016 2017 2018 2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020