LGD „Południowa Warmia” jest idealnym miejscem dla osób aktywnych, dla osób chcących działać dla dobra wspólnego, dla naszej małej ojczyzny. To co odróżnia nasze LGD od innych organizacji pozarządowych, to fakt, że skupia w swoich szeregach zarówno przedstawicieli władz lokalnych, właścicieli firm, organizacje społeczne, rolników oraz zwykłych mieszkańców. Jest tu miejsce dla każdej osoby bez względu na wyznawane poglądy.

 

Co zrobić, aby zostać członkiem Stowarzyszenia?

Aby zostać członkiem LGD „Południowa Warmia”, należy zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia, następnie wypełnić deklarację członkowską i dostarczyć ją do Biura LGD „Południowa Warmia”.

Deklaracja członkowska

Po przyjęciu do grona członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” należy opłacić wpisowe oraz składkę członkowską.

 

Dane do przelewu:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

ul. Mickiewicza 40

11-010 Barczewo

Bank

Nr rachunku: 

W tytule: składka członkowska za rok …….. oraz wpisowe

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt biurem LGD: 89 64 04 85 lub na adres e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020