WŁADZE LGD STOWARZYSZENIE "POŁUDNIOWA WARMIA"

Zarząd

Tomasz Piłat - Prezes Zarządu

Iwona Hudź - Sekretarz Zarządu 

Ewelina Storoniańska - Skarbnik Zarządu 

Dariusz Jarosiewicz - Członek Zarządu

Rada

Lp.

Imię i nazwisko

Reprezentowany sektor

Grupa interesu

Reprezentowana Gmina

1

Lech Jan Nitkowski

publiczny

-

Barczewo

2

Piotr Płoski

publiczny

-

Purda

3

Jarosław Organiściak

publiczny

-

Stawiguda

4

Agnieszka Tomaszewska

społeczny – mieszkaniec

s. publiczny

Olsztynek

5

Andrzej Turek

społeczny

-

Barczewo

6

Radosław Bloch

społeczny

-

Biskupiec

7

Teresa Kacperska

społeczny – mieszkaniec

-

Biskupiec

8

Daniel Dobrzański

społeczny – mieszkaniec

-

Kolno

9

Stefan Bigus

społeczny

-

Kolno

10

Piotr Fenicki

gospodarczy – mieszkaniec

s. rybacki

Barczewo

11

Zbigniew Piekarski

gospodarczy – mieszkaniec

s. rybacki

Biskupiec

12

Krzysztof Biadała

gospodarczy – mieszkaniec

s. rybacki

Gietrzwałd

13

Jarosław Parol

gospodarczy – mieszkaniec

s. rybacki

Purda

14

Paweł Wojtyszek

gospodarczy

s. rybacki

Pasym

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020