WŁADZE LGD STOWARZYSZENIE "POŁUDNIOWA WARMIA"

Zarząd

Tomasz Piłat - Prezes Zarządu

Eleonora Toś - Wiceprezes Zarządu

Iwona Hudź - Sekretarz Zarządu 

Ewelina Storoniańska - Skarbnik Zarządu 

 

Rada

Lp.

Imię i nazwisko

Reprezentowany sektor

Grupa interesu

Gmina

1

Katarzyna Kozera

publiczny

-

Barczewo

2

Agnieszka Obrębska

publiczny

-

Biskupiec

3

Magdalena Matracka

publiczny

-

Stawiguda

4

Agnieszka Tomaszewska

publiczny

-

Olsztynek

5

Andrzej Turek

społeczny

-

Barczewo

6

Iwona Szuszkiewicz

społeczny

-

Kolno

7

Marek Gawdziński

społeczny

-

Pasym

8

Stefan Piekarski

Społeczny

-

Biskupiec

9

Piotr Fenicki

gospodarczy – mieszkaniec

s. rybacki

Barczewo

10

Krzysztof Biadała

gospodarczy – mieszkaniec

s. rybacki

Gietrzwałd

11

Jarosław Parol

gospodarczy – mieszkaniec

s. rybacki

Purda

 


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020