Właśnie ogłosiliśmy dwa nowe nabory grantowe: promocja i aktywizacja. Gorąco zachęcamy do skorzystania! Wnioski można składać od 26.08.2019 do 10.09.2019 za pomocą generatora. Więcej szczegółów poniżej.


Nabór 2/2019/GP - na zadania w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego, w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Działania informacyjno-promocyjne.


Nabór 3/2019/GA - na zadania w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego, w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1. Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne.


Zarząd LGD

Data publikacji: 29-07-2019

Powrót

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020