Z przyjemnością przedstawiamy Państwu listę rankingową ostatniego konkursu Działaj Lokalnie 2019. Gratulujemy naszym grantobiorcom. 

 

LISTA RANKINGOWA

 

Zarząd  LGD Południowa Warmia

02.08.2019 r.

Data publikacji: 02-08-2019

Powrót

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020