Z przyjemnością informujemy iż od dnia 28.09 rozpoczynamy nabór wniosków aż w 5 konkursach.


Nabór 01/2020/P - Zakładanie działalności gospodarczej

Nabór 2/2020/R - Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór 3/2020/I - Budowa i przebudowa infrastruktury

Nabór 4/2020/PR - Promowanie obszaru LSR

Nabór 5/2020/A - Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne

 

Zapraszamy do składania wniosków

Data publikacji: 28-08-2020

Powrót

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020