Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców chcących uzyskać dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD Południowa Warmia w ramach poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

Biuro Terenowe LGD Południowa Warmia

Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd


  • podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

9 września 2020r. godzina 17:00 – środa


  • budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, działania informacyjno-promocyjne, wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne

10 września 2020r. godzina 17:00 – czwartek

 

ZGŁOSZENIA

Należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy mailem na adres: lgd@poludniowawarmia.pl najpóźniej na 2 dni przed terminem spotkania a podpisaną klazulę RODO należy przekazać pracownikowi biura LGD przed spotkaniem.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wypełnionego i podpisanego zgłoszenia nie będą mogły wejść na teren biura LGD Południowa Warmia.

 

 

UWAGA!

Z powodu sytuacji pandemicznej w kraju i obowiązujących obostrzeń sanitarnych oraz obowiązywania limitu osób na spotkaniach, maksymalna liczba osób na jedno spotkanie nie może przekroczyć 40.

W przypadku większej ilości zgłoszeń, zorganizowane zostaną kolejne spotkania.

 

Każda osoba chcąca wziąć udział w spotkaniu musi w trakcie całego spotkania używać maskę zakrywającą nos i usta, musi stosować rękawiczki jednorazowe, dezynfekować dłonie płynem udostępnionym przez organizatora spotkania, utrzymywać dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m. oraz musi stosować się do instrukcji i uwag organizatora spotkania.

 

Ponadto każda osoba będzie zobowiązana do podpisania klauzuli RODO udostępnionej przez organizatora.

 

Jednocześnie informujemy, że każdą instytucję, firmę, NGO na spotkaniu może reprezentować tylko jedna osoba.

 

 

 

Data publikacji: 31-08-2020

Powrót

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020