W związku z panującymi wysokimi temperaturami Zarząd LGD Południowa Warmia w dniach od 21 do 23 czerwca 2021 r. skraca czas pracy biura.

Biuro czynne będzie od godziny 8:00 do godziny 13:30.

Poza godzinami pracy prosimy o kontakt pod nr telefonu 503 16 96 33 lub mailowo: lgd@poludniowawarmia.pl  

Prezes LGD Południowa Warmia

Data publikacji: 21-06-2021

Powrót

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020