Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” informuje, iż z dniem 27.04.2018 r., rusza nabór do konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” w gminach: Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda. Celem konkursu „Działaj Lokalnie” jest wspieranie projektów społecznych, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

Wnioski do konkursu mogą składać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, w imieniu których złoży wniosek organizacja pozarządowa lub jedna z instytucji publicznych wymieniona w regulaminie lub grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL. W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda i planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

 

Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, dostępną na stronie www.dzialajlokalnie.poludniowawarmia.pl i do pobrania poniżej. Projekty spełniające w najwyższym stopniu kryteria merytoryczne otrzymają dofinansowanie do 6.000,00 zł. Całkowita kwota przeznaczona na granty wynosi 55 000,00 zł.


Wnioski można składać wyłącznie przez GENERATOR WNIOSKÓW, dostępny tu: http://system.dzialajlokalnie.pl


Harmonogram konkursu:

·         przyjmowanie wniosków – od 27 kwietnia do 28 maja 2018 r. do godz. 23.59 poprzez generator wniosków,

·         ocena wniosków, ogłoszenie wyników oraz podpisanie umów – do 17 czerwca 2018 r.,

·         realizacja maksymalnie 6 miesięcznych projektów lokalnych – od 18 czerwca do 31 grudnia 2018 r.


Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które obędą się 10.05.2018 r. o godzinie 16:30 w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie przy ul. Grunwaldzkiej oraz 08.05.2018 r. o godzinie 16:30 w Centrum Edukacji i Promocji w Łajsach (gm. Gietrzwałd). Zachęcamy również do konsultacji wniosku u doradców LGD Południowa Warmia..


Założenia i cele konkursu oraz wszystkie niezbędne wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o dotację znajdują się w regulaminie konkursu, który jest do pobrania TUTAJ


Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie” można uzyskać:

Tomasz Piłat – koordynator „Działaj Lokalnie” tel. 502 46 76 74

Maciej Wąsik– specjalista ds. projektów tel. 508 701 237


Zarząd

LGD Południowa Warmia

Data publikacji: 20-04-2018

Powrót

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020